,

تجلیل از شرکت معدن فرآور امداد به موجب کسب تقدیرنامه ۵ ستاره از دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)

تجلیل از شرکت معدن فرآور امداد به موجب کسب تقدیرنامه ۵ ستاره از دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) تقدیر از شرکت‌های مجتمع اقتصادی کمیته امداد در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در دستیابی به تقدیرنامه از …
, , , ,

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن حاجی آباد و آتشکوه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳…
, , , , ,

فروش مزایده سنگ کوپ معدن تراورتن حاجی آباد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳…
, , , ,

فروش مزایده سنگ کوپ معدن تراورتن حاجی آباد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳…
, , , ,

فروش مزایده سنگ کوپ معدن تراورتن آتش کوه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳…
,

دریافت تقدیرنامه ۵ ستاره در پنجمین مرحله از ارزیابی دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت

دریافت تقدیرنامه ۵ ستاره در پنجمین مرحله ارزیابی دبیرخانه از ارزیابی دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار گردید. آیین اختتامیه پنجمین دور…