, , ,

مزایده فروش سنگ کوپ تراورتن معدن کولوس ۲ ماکو تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)، نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲ کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳ تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱ نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱ …
, , , , , , , ,

لیست مزایده‌های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱نمابر : …
, , , ,

مزایده فروش سنگ کوپ تراورتن در معدن کلوس ۲ ماکو تا تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)، نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲ کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳ تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱ نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱ …
,

مزایده‌های پیمانکاری در معدن سنگ تراورتن آتشکوه محلات تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲۷

 جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳تلفن :               …
,

مزایده فروش معدن سنگ مرمریت نفیس یزد تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱

جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; }…
, , ,

مزایده پیمانکاری معدن سنگ تراورتن آتشکوه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)، نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲ کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳ تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱ نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱ معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده …