برگزاری سی و سومین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم HSE ، روش ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های تهیه شده (مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷)

بررسی اسناد راکد شرکت جهت اصلاح روش اجرایی کنترل سوابق شرکت (مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵)

برگزاری کلاس آموزش ICDL ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی، مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

برگزاری سی و یکمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی (بازبینی و اصلاح برخی از فرآیندهای واحد بازرگانی). دفتر مرکزی محلات، ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

برگزاری سی‌امین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی (طراحی ماژول تولید در سیستم راهکاران)، معدن حاجی آباد، ۱۴۰۰/۶/۹

برگزاری بیست و نهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی (اصلاح روش خرید، بررسی ماژول انبارش راهکاران، اصلاح آیین نامه معاملات(مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۳)

برگزاری بیست و هشتمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: بررسی و اصلاح فرآیند و روش اجرایی انبارش و خرید شرکت مورخ ۱۴۰۰،۰۵،۱۸)

گزارش تصویری همایش تقدیر از شرکت های موفق در جایزه تعالی و پیشرفت (برگزار شده در مجتمع اقتصادی، مورخ ۱۴۰۰،۴،۱۵)

برگزاری بیست و هفتمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی؛ بررسی و اصلاح معیارها و شاخصهای نظارت روزانه بر عملکرد پیمانکاران (فنی و ایمنی) مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

برگزاری جلسه حضوری و اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی شرکت معدن فرآور امداد با حضور مدیر عامل، مدیران و ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورخ ۹۹/۱۲/۳

برگزاری جلسات مجازی ارزیابی تعالی سازمانی شرکت معدن فرآور امداد با حضور مجازی ارزیابان جایزه ملی تعالی و پیشرفت و کمیته تعالی شرکت مورخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۹۹

برگزاری بیست و ششمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی: پروژه شورابه ها
مورخ ۹۹/۱۱/۰۷

برگزاری بیست و پنجمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: پیگیری اقدامات اصلاحی سیستم مدیریت کیفیت (انبار، بایگانی، HSE)
در معدن حاجی آباد

برگزاری بیست و چهارمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: نشر تعالی در سطح عملیات شرکت ( معدن آتش‌کوه)

برگزاری بیست و سومین جلسه از سلسله جلسات تعالی سازمانی با موضوع: نشر تعالی سازمانی به زبان عملیات (معدن حاجی آباد) مورخ ۹۹/۱۰/۱۶

برگزاری بیست و دومین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: ایجاد قالب ارائه واحدهای شرکت با رویکرد تعالی سازمانی مورخ ۹۹/۱۰/۱۳

برگزاری بیست و یکمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با حضور ریاست محترم هیأت مدیره شرکت با موضوع بررسی مدل پیشبرد تعالی سازمانی

برگزاری بیستمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد فنی (معدن آتشکوه) مورخ ۹۹/۱۰/۰۷

برگزاری نوزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد فنی (معدن حاجی آباد) مورخ ۹۹/۱۰/۰۲

برگزاری هجدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد بازرگانی مورخ ۹۹/۱۰/۰۲

برگزاری هفدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در حوزه اداری مورخ ۹۹/۱۰/۰۱

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ، مدیر محترم امور مجامع و سهام مجتمع و مدیر عامل محترم شرکت با موضوع هم اندیشی در خصوص پنجمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی مورخ ۹۹/۰۹/۲۹

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: هم اندیشی برای دوره پنجم ارزیابی تعالی سازمانی مورخ ۹۹/۰۹/۲۹

برگزاری چهاردهمین جلسه از سلسله جلسات تعالی سازمانی با موضوع «خودارزیابی تعالی سال ۹۹» با حضور برخی از اعضای کمیته تعالی شرکت

با افتخار اعلام می‌دارد که با توجه به ممیزی انجام شده، شرکت معدن فرآور امداد، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ گردید.

گزارش تصویری انجام‌ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (iso 9001) توسط مهندس باقری در تاریخ ۹۹/۰۶/۲۳

برگزاری سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) با موضوع ارائه سند استراتژیک شرکت
۱۳۹۸/۱۱/۱۳

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
برگزاری یازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

برگزاری دهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی  (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۴

برگزاری نهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

برگزاری ششمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن

فرآور امداد (معدن آتش‌کوه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۷

برگزاری جلسه هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در معدن حاجی آباد ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
برگزاری پنجمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد (معدن حاجی‌آباد) ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت تعالی با موضوع نحوه تدوین اظهارنامه در محل ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
برگزاری جلسه تبیین سند چشم انداز شرکت در معادن محلات، با حضور مهندسین و کارکنان شرکت ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر مرکزی تهران با حضور معاون علمی جایزه ملی تعالی و پیشرفت، مدیر عامل هلدینگ معدنی مجتمع اقتصادی، مدیرعامل شرکت معدن فرآور امداد و مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی ۱۳۹۸/۰۵/۱
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر معدن حاجی آباد با حضور مهندسین و کارشناسان معادن حاجی آباد و آتشکوه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

برگزاری هجدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد بازرگانی مورخ ۹۹/۱۰/۰۲

برگزاری هفدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در حوزه اداری مورخ ۹۹/۱۰/۰۱

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ، مدیر محترم امور مجامع و سهام مجتمع و مدیر عامل محترم شرکت با موضوع هم اندیشی در خصوص پنجمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی مورخ ۹۹/۰۹/۲۹

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: هم اندیشی برای دوره پنجم ارزیابی تعالی سازمانی مورخ ۹۹/۰۹/۲۹

برگزاری چهاردهمین جلسه از سلسله جلسات تعالی سازمانی با موضوع «خودارزیابی تعالی سال ۹۹» با حضور برخی از اعضای کمیته تعالی شرکت

با افتخار اعلام می‌دارد که با توجه به ممیزی انجام شده، شرکت معدن فرآور امداد، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ گردید.

گزارش تصویری انجام‌ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (iso 9001) توسط مهندس باقری در تاریخ ۹۹/۰۶/۲۳

برگزاری سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) با موضوع ارائه سند استراتژیک شرکت
۱۳۹۸/۱۱/۱۳

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
برگزاری یازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

برگزاری دهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی  (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۴

برگزاری نهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

برگزاری ششمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن

فرآور امداد (معدن آتش‌کوه)

۱۳۹۸/۰۹/۲۷

برگزاری جلسه هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در معدن حاجی آباد ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
برگزاری پنجمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد (معدن حاجی‌آباد) ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت تعالی با موضوع نحوه تدوین اظهارنامه در محل ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
برگزاری جلسه تبیین سند چشم انداز شرکت در معادن محلات، با حضور مهندسین و کارکنان شرکت ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر مرکزی تهران با حضور معاون علمی جایزه ملی تعالی و پیشرفت، مدیر عامل هلدینگ معدنی مجتمع اقتصادی، مدیرعامل شرکت معدن فرآور امداد و مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی ۱۳۹۸/۰۵/۱
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر معدن حاجی آباد با حضور مهندسین و کارشناسان معادن حاجی آباد و آتشکوه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.