در روزهای پایانی سال ۹۷ مجمع سالیانه شرکت معدن فرآور امداد با هدف بررسی صورت‌های مالی شرکت معدن فرآور امداد منتهی به ۳۰/۹/۹۷ برگزار شد و در این جلسه که نمایندگان سهامداران، هیئت مدیره و مدیران شرکت و نماینده موسسه مفید راهبر حضور داشتند، کلیه رخدادهای مالی شرکت مطلوب ارزیابی شد. در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ارزیابی «مطلوب»  بالاترین نشان مقبولیت به شمار می‌رود.

شرکت معدن فرآور امداد در اسفند ماه سال ۹۷ در سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت موفق به دریافت تقدیرنامه یک ستاره گردید. این توفیق که حاصل تلاش جمعی هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت و حمایت های مدیرعامل محترم شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد است را تبریک می‌گوییم.