فروش بالغ بر ۱۳ هزار تن از سنگ های معادن حاجی آباد و آتش‌کوه در مزایده فروش سنگ کوپ مورخ ۹۸۲۱۶