عبدالصمد سکوتی
سابقه فعالیت در شرکت: 6 سال
شغل: سرپرست بازرگانی
محل فعالیت: دفتر مرکزی