ارزیابی کارایی معادن تراورتن استان مرکزی مبنی بر تحلیل پوششی داده ها (DEA)

محیط رسوبی و ژئو شیمی واحدهای سنگی دارای تراورتن در بخش غربی زون های ایران مرکزی و سنندج

مطالعات ژئوشیمیایی ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن در نهشته های تراورتن محلات

بررسي تأثير مشخصات فيزيكي و شيميايي نهشته هاي تراورتن بر پارامترهاي استخراج در معادن طرق

بیوگرافی تراورتن‌های چاه سفید همت آباد چاه ریسه
(شمال شرق اصفهان)

راهکارهای بهبود زنجیره تولید سنگ ساختمانی کشور با مطالعه میدانی سنگ تراورتن

طبقه بندی سنگ‌های تراورتن بر اساس ساختار

پیش‌بینی عملکرد ماشین آلات حفاری و برش در معدن سنگ ساختمانی (کربناته)