حضور شرکت معدن فرآور امداد در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات-نیم ور)

زمان : 19 الی 22 مهرماه ساعت بازدید :10:30 الی 19

مکان : استان مرکزی، ملات، نیم ور، مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی سنگ ایران، غرفه های D11 و D15