شركت معدن فرآور امداد

شركت معدن فرآور امداد (سهامي خاص) در تاريخ چهاردهم بهمن ماه ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۸۰۴۵ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.شركت درحال حاضر جزء واحدهاي توليدي مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) ميباشد. برگزاری مزایدات فروش سنگ تولیدی معادن حاجی آباد و آتش کوه به صورت آنلاین در این وبسایت برگزار می گردد و علاقه مندان می توانند علاوه بر ارائه پیشنهادات به صورت حضوری، به صورت آنلاین نیز پیشنهادات خود را برای مزایدات قرار گرفته در سایت ثبت نمایند و از خدمات ویژه باشگاه مشتریان بهره برند.

مزایده های برگزار شده

سنگ کوپ معدن حاجی آباد
سنگ کوپ معدن آتش کوه
مزایده پیمانکاری معادن
سایر مزایده ها و مناقصه ها