لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد تا تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸