مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار مدل988B | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/17.