مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه و معدن مرمریت نفیس یزد مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴