مزایده پیمانکاری در منطقه 12 معدن سنگ تراورتن حاجی آباد – مهلت شرکت در مزایده: 1401/10/10