معدن آتش‌کوه مزایده

عنوان مزایده

پایان مهلت تا تاریخ

وضعیت


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۸/۰۷


جدید


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۷/۱۴


منقضی شده


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۴/۰۹


منقضی شده


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۳/۱۳


منقضی شده


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد و آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۳/۰۶


منقضی شده


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۲/۲۳


منقضی شده


لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه

۱۳۹۹/۰۲/۱۵


منقضی شده

آرشیو تصاویر مزایده‌های سنگ کوپ معادن حاجی‌آباد و آتش‌کوه سال ۱۳۹۸

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا (جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.