معدن فلدسپات دردوی خواف

معدن فلدسپات دردوی خواف در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، بخش سنگان، آبادی دردوی در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال‌شرق خواف واقع شده‌است. مساحت ثبت شده این پهنه برابر با 509 هکتار است. ماده معدنی استخراجی فلدسپات سدیک و پتاسیک بوده که دارای ذخیره قطعی معادل ۵۰0 هزار تن و ظرفیت استخراج سالیانه ۲۰ هزار تن می‌باشد. با توجه به نوع ذخیره که به‌صورت عدسی‌های پراکنده‌است، نحوه استخراج به‌شکل پلکانی روباز و با استفاده از چکش هیدرولیکی خواهد بود.
محصول تولیدی در صنعت لعاب و سرامیک سازی و … کاربرد داشته و با توجه به نزدیکی به کارخانجات متعدد چینی و سرامیک در استان خراسان، گزینه‌ی مناسبی برای تامین ماده اولیه‌ی آنها خواهد بود.