اسپیلیتر Splitter

یکی از روش های تغییر ابعاد سنگ­ها  استفاده از دستگاه اسپلیتر هیدرولیکی است. اسپلیترهای هیدرولیکی نیروی زیاد جانبی ایجاد کرده و سنگ را قطعات مورد نظر تقسیم می­کنند.

درمورد چکش این دستگاه می توان گفت که وارد حفره شده، نیروی جانبی ایجاد می کنند که این نیروها باعث شکست سنگ می شوند. هیچ ضربه سنگین برای ایجاد ترک وارد نمی شود، و ترک ها به سرعت و بدون سر و صدا در امتداد سوراخ های از قبل حفر شده گسترش می یابد تا زمانی که سنگ به قطعات کوچک تقسیم شود. اسپلیترهای هیدرولیکی معمولی، نیروی بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ تن را با توجه به نوع ساخت و مدل، به سنگ وارد می کنند.

دیسک برش بر روی بیل مکانیکی

دیسک برش بر روی بیل مکانیکی نصب شده و در معادن سنگ تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله بیشتر برای اصلاح قواره و تبدیل بلوک های بزرگ به قطعات قابل حمل به کار گرفته می شود.