پیام مدیرعامل

با گذشت بیش از سه دهه از عمر شرکت در زمینه بهره­برداری و فرآوری سنگ ­های ساختمانی، برآنیم تا با تکیه بر توان متخصین داخلی و تجهیزات و دستگاه­های مدرن و به روز دنیا،  به جایگاه برتر در صنعت سنگ کشور دست یابیم. این شرکت با در اختیار داشتن معادن بزرگ سنگ کشور و نیروهای توانمند و مجرب در تلاش است تا با برقراری تعامل مثبت و ارتباطات سازنده با معدن­کاران و سنگبران، مشتریان و حفظ و تداوم آن و نیز با افزایش فروش و کسب جایگاه شایسته در بازار کشور و همچنین صادرات به سایر کشورها، در جهت توسعه و رشد اقتصاد این مرز و بوم و همچنین به کارگیری بیشتر جوانان و اشتغال آنان سهم کوچکی در ارتقای رشد اقتصادی این کشور ایفاء نماید.