کارخانه سنگبری امکو شهرستان ساوه

این کارخانه در شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه به عنوان بزرگترين شهرک صنعتي ايران در زمینی به مساحت 40.000 متر مربع احداث گردیده است. موقعيت ممتاز جغرافيایي و نزديكي آن استان ها و مناطق صنعتی و اقتصادی و بازارهای مهم مصرف، دسترسی آسان به سایر نقاط کشور و جاده‏ هاي ترانزيت، استقرار در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، دسترسي به خطوط راه‏ آهن سراسري و برخورداري از تأسيسات زيربنایي منحصر به فرد، شهر صنعتی کاوه را به قطب بزرگ صنعتي بی بدیل تبديل نموده است.
این کارخانه دارای دو سوله تولید به مساحت 9000 متر مربع می باشد و ظرفیت تولید اسمی آن، سالانه معادل 300،000 متر مربع می باشد.
-سالن تولید شماره 1 دارای اره 80 تیغه سیمک (SIMEC) ایتالیا، 3 عدد قله بر، خط فرآوری اسلب، خط فرآوری تایل و تجهیزات مربوطه است.
-سالن تولید شماره 2 دارای اره 60 تیغه آلمانی، 1 عدد قله بر ترکیه ای، خط فرآوری اسلب و خط فرآوری تایل ایتالیایی و تجهیزات مربوطه است.