عبدالصمد سکوتی
سابقه فعالیت در شرکت: ۶ سال
شغل: سرپرست بازرگانی
محل فعالیت: دفتر مرکزی