سید‌محمدرضا برزگری
سابقه فعالیت در شرکت: ۳ سال
شغل: مدیر پروژه شورابه‌ها
محل خدمت: دفتر مرکزی