فروش ویژه سنگ کوپ منطقه ۱۵ معدن حاجی آباد تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴

 

 

لیست مزایده های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه تا تاریخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۸

 

 

لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد تا تاریخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۸

 

 

فروش ویژه سنگ کوپ منطقه ۱۵ معدن حاجی آباد تا تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸

 

 

لیست مزایده های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد و آتش‌کوه تا تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸

 

 

لیست مزایده های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد و آتش‌کوه تا تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۸