رویداد تعالی

WhatsApp Image 2022-01-22 at 16.21.32

WhatsApp Image 2022-01-22 at 16.21.31


قبلی
بعدی

برگزاری پنجمین جلسه حسابرسی عملیاتی شرکت با موضوع: بررسی نقاط قوت، ضعف و بهبود سیستم HSE

WhatsApp Image 2022-01-12 at 15.16.07

WhatsApp Image 2022-01-12 at 15.15.59


قبلی
بعدی

برگزاری چهارمین جلسه حضوری حسابرسی عملیاتی شرکت
مورخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

WhatsApp Image 2022-01-12 at 08.05.44 (1)

WhatsApp Image 2022-01-12 at 08.05.44


قبلی
بعدی

برگزاری کلاس آموزشی بهای تمام شده

WhatsApp Image 2022-01-04 at 20.32.37 (1)

WhatsApp Image 2022-01-04 at 20.32.37


قبلی
بعدی

رگزاری چهل و چهارمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی: (کمیته تعالی شرکت)
گزارش اقدامات و هم اندیشی تدوین اظهارنامه دور ششم

WhatsApp Image 2022-01-04 at 10.23.34

WhatsApp Image 2022-01-04 at 10.23.33


قبلی
بعدی

برگزاری جلسه شورای مدیران
دفتر مرکزی شهرستان محلات
مورخ: ۱۳/ ۱۰ / ۱۴۰۰

WhatsApp Image 2022-01-03 at 18.24.03

پیشبرد پروژه بهبود: استقرار ماژول تدارکات

WhatsApp Image 2021-12-28 at 09.15.36

WhatsApp Image 2021-12-28 at 09.15.34


قبلی
بعدی

برگزاری چهل و سومین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی: خودارزیابی واحد فنی مهندسی (معدن حاجی آباد)

WhatsApp Image 2021-12-27 at 13.29.29

WhatsApp Image 2021-12-27 at 13.28.54


قبلی
بعدی

برگزاری چهل و دومین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: خودارزیابی و بررسی پیشرفت پروژه بهبود استقرار سیستم HSE

WhatsApp Image 2021-12-26 at 19.38.06

WhatsApp Image 2021-12-26 at 19.38.05


قبلی
بعدی

برگزاری چهل و یکمین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: خودارزیابی تعالی سازمانی واحد بازرگانی

WhatsApp Image 2021-11-18 at 12.26.16

برگزاری چهلمین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی: ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه (مورخ 1400/08/29)

WhatsApp Image 2021-11-15 at 18.14.47

WhatsApp Image 2021-11-15 at 15.36.33

WhatsApp Image 2021-11-15 at 15.36.32


قبلی
بعدی

برگزاری سی و نهمین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی: پیگیری پیشرفت پروژه ایجاد و استقرار ماژول تولید در بستر راهکاران سیستم(مورخ 1400/08/24)

WhatsApp Image 2021-11-10 at 13.32.10

WhatsApp Image 2021-11-10 at 13.32.09 (1)

WhatsApp Image 2021-11-10 at 13.32.09


قبلی
بعدی

برگزاری سی و هشتمین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: انتقال دانش، یادگیری سازمانی و برنامه ریزی جهت برگزاری تور تعالی سازمانی با شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر (مورخ 1400/08/19)

WhatsApp Image 2021-11-08 at 12.06.17

WhatsApp Image 2021-11-08 at 12.06.15

WhatsApp Image 2021-11-08 at 12.06.14


قبلی
بعدی

برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات کارگاهی آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی (مورخ 1400/08/17)

WhatsApp Image 2021-10-31 at 18.37.32(1)

WhatsApp Image 2021-10-31 at 18.37.32

WhatsApp Image 2021-10-31 at 18.37.31

WhatsApp Image 2021-10-31 at 18.36.43


قبلی
بعدی

برگزاری سی و هفتمین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: بررسی و تحلیل گزارش بازخورد دور پنجم تعالی سازمانی شرکت (مورخ 1400/08/09)

WhatsApp Image 2021-10-27 at 11.58.46

WhatsApp Image 2021-10-27 at 11.58.45


قبلی
بعدی

برگزاری سی و ششمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: هماهنگی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در شرکتهای تابعه هلدینگ (مورخ 1400/08/03)

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.27

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.26(1)

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.26

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.25

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.24

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.22

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.20

WhatsApp Image 2021-10-19 at 16.49.21


قبلی
بعدی

گزارش تصویری انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت توسط ممیزان شرکت BRSM (مورخ 1400/07/27)

WhatsApp Image 2021-10-16 at 08.55.32

WhatsApp Image 2021-10-16 at 08.55.29

WhatsApp Image 2021-10-16 at 08.55.26

WhatsApp Image 2021-10-16 at 08.55.27


قبلی
بعدی

برگزاری سی و پنجمین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی، ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (مورخ 1400/07/27)

WhatsApp Image 2021-09-06 at 03.40.06

WhatsApp Image 2021-09-06 at 03.40.05


قبلی
بعدی

برگزاری سی و سومین جلسه از سلسله جلسات پیشبرد تعالی سازمانی
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم HSE ، روش ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های تهیه شده (مورخ 1400/06/17)

WhatsApp Image 2021-09-05 at 10.05.01

WhatsApp Image 2021-09-05 at 10.05.00

WhatsApp Image 2021-09-05 at 10.04.59


قبلی
بعدی

بررسی اسناد راکد شرکت جهت اصلاح روش اجرایی کنترل سوابق شرکت (مورخ 1400/06/15)

WhatsApp Image 2021-08-31 at 22.33.58

WhatsApp Image 2021-08-31 at 22.33.57


قبلی
بعدی

برگزاری کلاس آموزش ICDL ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی، مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

WhatsApp Image 2021-08-31 at 02.21.55

برگزاری سی و یکمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی (بازبینی و اصلاح برخی از فرآیندهای واحد بازرگانی). دفتر مرکزی محلات، 1400/06/10

WhatsApp Image 2021-08-30 at 20.05.09

WhatsApp Image 2021-08-30 at 20.05.08(1)

WhatsApp Image 2021-08-30 at 20.05.08


قبلی
بعدی

برگزاری سی‌امین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی (طراحی ماژول تولید در سیستم راهکاران)، معدن حاجی آباد، 1400/6/9

index

WhatsApp Image 2021-08-24 at 21.09.56(1)

WhatsApp Image 2021-08-24 at 21.09.56


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و نهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی (اصلاح روش خرید، بررسی ماژول انبارش راهکاران، اصلاح آیین نامه معاملات(مورخ ۱۴۰۰،06،03)

WhatsApp Image 2021-08-08 at 06.01.51

WhatsApp Image 2021-08-08 at 06.01.50


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و هشتمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: بررسی و اصلاح فرآیند و روش اجرایی انبارش و خرید شرکت مورخ ۱۴۰۰،05،18)

WhatsApp Image 2021-07-14 at 04.49.08

WhatsApp Image 2021-07-14 at 04.49.07

WhatsApp Image 2021-07-14 at 04.49.06

WhatsApp Image 2021-07-14 at 04.49.05


قبلی
بعدی

گزارش تصویری همایش تقدیر از شرکت های موفق در جایزه تعالی و پیشرفت (برگزار شده در مجتمع اقتصادی، مورخ ۱۴۰۰،۴،۱۵)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 01.31.44

WhatsApp Image 2021-05-10 at 01.31.43(1)

WhatsApp Image 2021-05-10 at 01.31.43


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و هفتمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی؛ بررسی و اصلاح معیارها و شاخصهای نظارت روزانه بر عملکرد پیمانکاران (فنی و ایمنی) مورخ 1400/02/20

WhatsApp Image 2021-02-22 at 21.52.55

WhatsApp Image 2021-02-22 at 21.52.16


قبلی
بعدی

برگزاری جلسه حضوری و اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی شرکت معدن فرآور امداد با حضور مدیر عامل، مدیران و ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورخ 99/12/3

WhatsApp Image 2021-02-22 at 21.45.12

WhatsApp Image 2021-02-22 at 21.44.51


قبلی
بعدی

برگزاری جلسات مجازی ارزیابی تعالی سازمانی شرکت معدن فرآور امداد با حضور مجازی ارزیابان جایزه ملی تعالی و پیشرفت و کمیته تعالی شرکت مورخ 28 و 29 بهمن ماه 99

WhatsApp Image 2021-01-26 at 23.56.00

برگزاری بیست و ششمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی: پروژه شورابه ها
مورخ ۹۹/۱۱/۰۷

WhatsApp Image 2021-01-18 at 23.32.09

WhatsApp Image 2021-01-18 at 23.32.11

WhatsApp Image 2021-01-18 at 23.32.12


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و پنجمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: پیگیری اقدامات اصلاحی سیستم مدیریت کیفیت (انبار، بایگانی، HSE)
در معدن حاجی آباد

WhatsApp Image 2021-01-10 at 03.34.03(1)

WhatsApp Image 2021-01-10 at 03.34.03


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و چهارمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: نشر تعالی در سطح عملیات شرکت ( معدن آتش‌کوه)

WhatsApp Image 2021-01-04 at 23.17.03

WhatsApp Image 2021-01-04 at 23.16.59


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و سومین جلسه از سلسله جلسات تعالی سازمانی با موضوع: نشر تعالی سازمانی به زبان عملیات (معدن حاجی آباد) مورخ ۹۹/۱۰/16

WhatsApp Image 2021-01-04 at 05.46.42

WhatsApp Image 2021-01-04 at 05.46.40


قبلی
بعدی

برگزاری بیست و دومین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: ایجاد قالب ارائه واحدهای شرکت با رویکرد تعالی سازمانی مورخ ۹۹/۱۰/۱۳

WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.08.18

برگزاری بیست و یکمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با حضور ریاست محترم هیأت مدیره شرکت با موضوع بررسی مدل پیشبرد تعالی سازمانی

WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.04.48

برگزاری بیستمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد فنی (معدن آتشکوه) مورخ 99/10/07

WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.03.12

WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.03.13(1)


قبلی
بعدی

برگزاری نوزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد فنی (معدن حاجی آباد) مورخ 99/10/02

WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.01.11

برگزاری هجدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد بازرگانی مورخ 99/10/02

WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.06.12

برگزاری هفدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در حوزه اداری مورخ 99/10/01

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.55.38(1)

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.55.38


قبلی
بعدی

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ، مدیر محترم امور مجامع و سهام مجتمع و مدیر عامل محترم شرکت با موضوع هم اندیشی در خصوص پنجمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی مورخ 99/09/29

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.46.05

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: هم اندیشی برای دوره پنجم ارزیابی تعالی سازمانی مورخ 99/09/29

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.50(2)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.50

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.49(1)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.50(1)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.49


قبلی
بعدی

برگزاری چهاردهمین جلسه از سلسله جلسات تعالی سازمانی با موضوع «خودارزیابی تعالی سال 99» با حضور برخی از اعضای کمیته تعالی شرکت

ایزو-۱

با افتخار اعلام می‌دارد که با توجه به ممیزی انجام شده، شرکت معدن فرآور امداد، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 گردید.

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.42

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.41

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.01

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.00(2)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.00(1)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.00


قبلی
بعدی

گزارش تصویری انجام‌ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (iso 9001) توسط مهندس باقری در تاریخ ۹۹/۰۶/۲۳

WhatsApp Image 2020-02-05 at 15.00.31

WhatsApp Image 2020-02-05 at 15.00.31(2)

WhatsApp Image 2020-02-05 at 15.00.31(1)

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.30.45


قبلی
بعدی

برگزاری سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) با موضوع ارائه سند استراتژیک شرکت
۱۳۹۸/۱۱/۱۳

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.30.44

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.30.44(1)


قبلی
بعدی
برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۹

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.28.50

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.28.50(1)


قبلی
بعدی
برگزاری یازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۵


قبلی
بعدی

برگزاری دهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی  (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۴


قبلی
بعدی
برگزاری نهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

برگزاری ششمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن

فرآور امداد (معدن آتش‌کوه)

۱۳۹8/۰۹/۲۷


قبلی
بعدی
برگزاری جلسه هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در معدن حاجی آباد
۱۳۹8/۰۹/۲۶


قبلی
بعدی
برگزاری پنجمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد (معدن حاجی‌آباد)
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۴

۳

۲

۱


قبلی
بعدی
برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱

۲


قبلی
بعدی
برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد
۱۳۹۸/۰۸/۲۶


قبلی
بعدی
شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت تعالی با موضوع نحوه تدوین اظهارنامه در محل ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۳۹۸/۰۸/۱۲


قبلی
بعدی
برگزاری جلسه تبیین سند چشم انداز شرکت در معادن محلات، با حضور مهندسین و کارکنان شرکت
۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱


قبلی
بعدی
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر مرکزی تهران با حضور معاون علمی جایزه ملی تعالی و پیشرفت، مدیر عامل هلدینگ معدنی مجتمع اقتصادی، مدیرعامل شرکت معدن فرآور امداد و مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی
۱۳۹۸/۰۵/۱


قبلی
بعدی
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر معدن حاجی آباد با حضور مهندسین و کارشناسان معادن حاجی آباد و آتشکوه
۱۳۹۸/۰۴/۲۴


WhatsApp Image 2021-01-01 at 22.01.11

برگزاری هجدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در واحد بازرگانی مورخ 99/10/02

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.59.41

برگزاری هفدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: آموزش، هماهنگی و پیگیری مستندات تعالی سازمانی در حوزه اداری مورخ 99/10/01

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.55.38(1)

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.55.38


قبلی
بعدی

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ، مدیر محترم امور مجامع و سهام مجتمع و مدیر عامل محترم شرکت با موضوع هم اندیشی در خصوص پنجمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی مورخ 99/09/29

WhatsApp Image 2021-01-01 at 21.46.05

برگزاری شانزدهمین جلسه پیشبرد تعالی سازمانی با موضوع: هم اندیشی برای دوره پنجم ارزیابی تعالی سازمانی مورخ 99/09/29

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.50(2)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.50

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.49(1)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.50(1)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.22.49


قبلی
بعدی

برگزاری چهاردهمین جلسه از سلسله جلسات تعالی سازمانی با موضوع «خودارزیابی تعالی سال 99» با حضور برخی از اعضای کمیته تعالی شرکت

ایزو-۱

با افتخار اعلام می‌دارد که با توجه به ممیزی انجام شده، شرکت معدن فرآور امداد، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 گردید.

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.42

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.41

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.01

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.00(2)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.00(1)

WhatsApp Image 2020-09-28 at 23.19.00


قبلی
بعدی

گزارش تصویری انجام‌ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (iso 9001) توسط مهندس باقری در تاریخ ۹۹/۰۶/۲۳

WhatsApp Image 2020-02-05 at 15.00.31

WhatsApp Image 2020-02-05 at 15.00.31(2)

WhatsApp Image 2020-02-05 at 15.00.31(1)

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.30.45


قبلی
بعدی

برگزاری سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) با موضوع ارائه سند استراتژیک شرکت
۱۳۹۸/۱۱/۱۳

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.30.44

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.30.44(1)


قبلی
بعدی
برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۹

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.28.50

WhatsApp Image 2020-02-05 at 14.28.50(1)


قبلی
بعدی
برگزاری یازدهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۵


قبلی
بعدی

برگزاری دهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی  (دفتر تهران)
۱۳۹۸/۱۰/۲۴


قبلی
بعدی
برگزاری نهمین جلسه از سلسله جلسات هم‌ اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی (دفتر تهران) ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

برگزاری ششمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن

فرآور امداد (معدن آتش‌کوه)

۱۳۹8/۰۹/۲۷


قبلی
بعدی
برگزاری جلسه هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در معدن حاجی آباد
۱۳۹8/۰۹/۲۶


قبلی
بعدی
برگزاری پنجمین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد (معدن حاجی‌آباد)
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۴

۳

۲

۱


قبلی
بعدی
برگزاری دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱

۲


قبلی
بعدی
برگزاری اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی پیشبرد تعالی سازمانی در شرکت معدن فرآور امداد
۱۳۹۸/۰۸/۲۶


قبلی
بعدی
شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت تعالی با موضوع نحوه تدوین اظهارنامه در محل ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۳۹۸/۰۸/۱۲


قبلی
بعدی
برگزاری جلسه تبیین سند چشم انداز شرکت در معادن محلات، با حضور مهندسین و کارکنان شرکت
۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱


قبلی
بعدی
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر مرکزی تهران با حضور معاون علمی جایزه ملی تعالی و پیشرفت، مدیر عامل هلدینگ معدنی مجتمع اقتصادی، مدیرعامل شرکت معدن فرآور امداد و مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی
۱۳۹۸/۰۵/۱


قبلی
بعدی
جلسه تبیین مدل تعالی سازمانی در دفتر معدن حاجی آباد با حضور مهندسین و کارشناسان معادن حاجی آباد و آتشکوه
۱۳۹۸/۰۴/۲۴


دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک 2 طبقه 2

کد پستی :         1968874813

تلفن :               35-8887853-021

نمابر :               89773476-021

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر 5 جاده خمین

تلفن :          89-91070381-021

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر 20 جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           89-91070381-021

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.