مطالب توسط مدیر سایت

آگهی مزایده پیمانکاری منطقه 4 معدن آتشکوه مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/02/05

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک 2 طبقه 2 کد پستی :         1968874813 تلفن :               35-8887853-021 نمابر :               89773476-021 معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر 5 جاده خمین تلفن :          89-91070381-021 معدن آتش […]

آگهی مناقصه بارگیری و حمل باطله معدن سنگ تراورتن آتشکوه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/01/30

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)، نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک 2 طبقه 2 کد پستی :         1968874813 تلفن :               35-8887853-021 نمابر :               89773476-021 معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر 5 جاده خمین تلفن :          89-91070381-021 معدن […]