آگهی تمدید مزایده پیمانکاری در معدن شن و ماسه شهریار| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/5/17

آگهی مناقصه پیمانکاری بارگیری و حمل باطله معدن سنگ تراورتن آتشکوه| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱

آگهی مناقصه پیمانکاری بارگیری و حمل باطله معدن سنگ تراورتن آتشکوه| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/5/21

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو سواری

آگهی مزایده عمومی دو دستگاه خودرو سواری | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/05/07

آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار988B | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنیه مورخ 1402/05/07

آگهی مزایده واگذاری(اجاره)کارخانه سنگبری امکو ساوه | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنیه مورخ 1402/05/07

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 95 | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری سه شنیه مورخ 1402/04/20

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 89 | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری سه شنیه مورخ 1402/04/20

مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار مدل988B | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/17

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن حاجی آباد | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1402/04/18

مزایده پیمانکاری معدن سنگ مرمریت نفیس یزد و معدن مرمریت میرولی کرمان | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/10