دفتر مرکزی

همکاران ستادی


حامد گلشاهی

حامد گلشاهی
رئیس دفتر مدیرعامل


رضا فیروزی

رضا فیروزی
کارمند فروش دفتر محلات


احمدرضا رمضانی

احمد رضا رمضانی
کارشناس دبیرخانه و بایگانی دفتر محلات


ذوالقذری

سینا ذوالقدری
رئیس فناوری اطلاعات


شفیعی ۲

حمید رضا شجاع شفیعی
رئیس امور مالی دفتر محلات

        

همکاران فنی مهندسی


محمدرضا افروغ

محمدرضا افروغ
سرپرست دفتر فنی معدن حاجی‌آباد


محمدرضا میروکیلی

محمد رضا میروکیلی
مهندس معدن حاجی‌آباد


محمد مشعلی

محمد مشعلی
کارشناس معدن آتش‌کوه


علی مهدی پور

علی مهدی پور
سرپرست معدن آتش‌کوه


سجاد برفی

سجاد برفی
کارشناس معدن حاجی‌آباد


یاسر کشاورز

یاسر کشاورز
سرپرست معدن حاجی آباد

همکاران عملیاتی


مهدی آقا محسنی

مهدی آقا محسنی
سیم بر چی معدن حاجی‌آباد

 


یوسف اسدی

یوسف اسدی ملردی
باسکول چی معدن ‌آتشکوه


مرتضی فیروزی

مرتضی فیروزی
راننده معدن آتشکوه


مهرداد خنجری اولیایی

مهرداد خنجری
نگهبان کارخانه ارقده


احسان صابونچی

احسان صابونچی
راننده معدن حاجی‌آباد


یوسف اعظمی

یوسف اعظمی
راننده لودر معدن حاجی‌آباد


محمد کرمی

محمد کرمی
نگهبان معدن حاجی‌آباد


محسن توکلی

محسن توکلی
متصدی خدمات معدن حاجی‌آباد


محسن گوهری

محسن گوهری
باسکول چی معدن حاجی‌آباد


محمد سجاد مقصودی

محمد سجاد مقصودی
متصدی خدمات معدن حاجی‌آباد


فریدون خسرو آقایی

فریدون خسرو آقایی
کارشناس ماشین‌آلات معدن حاجی‌آباد


محمد عرب

محمد عرب
نگهبان معدن حاجی‌آباد


محسن بهرامی

محسن بهرامی
مسئول برق فشار قوی معدن حاجی‌آباد


علی رییسی

علی رئیسی
راننده بلدوزر معدن حاجی‌آباد


علی عباس میثمی

علی عباس میثمی
راننده لودر آتش‌کوه


علی مقدم

علی مقدم
نگهبان معدن حاجی‌آباد


عباس مجموعی بخشایش

عباس مجموعی بخشابش
مسئول بهداشت حرفه‌ای معدن آتشکوه


عباس مردانی

عباس مردانی
نگهبان معدن حاجی‌آباد


عظیم طباطبایی

سید عظیم طباطبایی
کارگر تولید معدن آتش‌کوه


سید جعفر سیدنصراله

سید جعفر سید نصراللهی
کمک باسکول‌چی معدن حاجی‌آباد


سید مهدی نصرالهی

سید مهدی سید نصراللهی
سیم بر چی معدن حاجی‌آباد


شهرام علی جو

شهرام علی جو
راننده معدن حاجی‌آباد


سعید رحمتی

سعید رحمتی
مسئول بهداشت حرفه‌ای معدن حاجی‌آباد


سعید عبدالهی

سعید عبدالهی
راننده تراکتور معدن حاجی‌آباد


سعیدموسوی

سید سعید موسوی
متصدی خدمات معدن آتش‌کوه


رضا رمضانی

رضا رمضانی
سیم برچی معدن حاجی‌آباد


حمیدمرادی

حمید رضا مرادی
راننده بلدوزر معدن آتشکوه


داوود فریدونی

داوود فریدونی
راننده لودر معدن حاجی‌اباد


رحمان مرادی

رحمان مرادی
کارمند فروش حاجی‌آباد


حسین نوری

حسین نوری
سرویس‌کار معدن حاجی‌آباد


حمید عطالهی

حمید عطاللهی
راننده تراکتور معدن آتشکوه


حمیدرضا حیدری

حمید رضا حیدری
کارمند خرید


حسن مهرپویا

حسن مهر پویا
راننده بلدوزر معدن آتشکوه


حسین اکبری

حسین اکبری
سیم‌‌بر‌چی معدن ‌آتشکوه


حسین جعفر زاده

حسین جعفر زاده
کمک باسکول‌چی معدن حاجی‌آباد


جوادبهشتی

سیدجواد بهشتی
کارگر تولید معدن آتشکوه


حسن حبیبی

حسن حبیبی
سیم‌‌بر‌چی معدن حاجی‌اباد


حسن دلاوری

حسن دلاوری
سرویس کار معدن آتشکوه


احمدرضا کاظمی

احمد رضا کاظمی
مسئول خدمات معدن حاجی‌اباد


احسان قیاسوند

احسان قیاسوند
سرویس کار معدن آتشکوه


ایرج امیری

ایرج امیری
انباردار معدن حاجی‌آباد

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک 2 طبقه 2

کد پستی :         1968874813

تلفن :               35-8887853-021

نمابر :               89773476-021

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر 5 جاده خمین

تلفن :          89-91070381-021

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر 20 جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           89-91070381-021

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.