مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه و معدن مرمریت نفیس یزد مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

مزایده ها

آگهی مزایده های پیمانکاری مناطق مختلف معادن حاجی آباد و آتشکوه محلات مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰8/10

آگهی مناقصه پیمانکاری اکتشاف سنگ مرمریت معدن کولوس ۲ ماکو مهلت دریافت اسناد تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار epc مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار epc مهلت دریافت اسناد و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت دیافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1401/05/25

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت دیافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/05/15

اگهی مزایده پیمانکاری منطقه ۵ معدن آتشکوه مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روزسه شنبه1401/05/04

آگهی مزایده پیمانکاری منطقه 4 معدن آتشکوه مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/02/05دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک 2 طبقه 2

کد پستی :         1968874813

تلفن :               35-8887853-021

نمابر :               89773476-021

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر 5 جاده خمین

تلفن :          89-91070381-021

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر 20 جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           89-91070381-021

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.