یاران امکو در یک قاب

Emdad Mineral Corporation

شرکت معدن فرآور امداد

معدن تراورتن آتش‌کوه

لیست سایر مزایده ها

مزایده های پیمانکاری معادن

سایر مزایده ها و مناقصه ها

شركت معدن فرآور امداد (سهامي خاص) در تاريخ چهاردهم بهمن ماه 1388 تحت شماره 368045 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.شركت درحال حاضر جزء واحدهاي توليدي مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) ميباشد.

شركت معدن فرآور امداد (سهامي خاص) در تاريخ چهاردهم بهمن ماه 1388 تحت شماره 368045 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.شركت درحال حاضر جزء واحدهاي توليدي مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) ميباشد.

لیست مزایده های سنگ کوپ معدن حاجی آباد

تا تاریخ 98/1/26

لیست مزایده های سنگ کوپ معدن آتش کوه

تا تاریخ 98/1/26

ردیف شرح محل بازدید
1 فروش اقلام موجود در انبار کارخانه امکو ساوه ( شامل ابزارآلات،
لوازم برقی، الکترو موتورها، لوازم سنگبری، تأسیسات، لوله و اتصالات، بلبرینگ ها، لوازم یدکی و…)
ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان نوزدهم، کارخانه سنگبری امکو
2 فروش اقلام موجود در شرکت ایران پنل (شامل دستگاه ها، لوازم برقی، اموال اداری و دفتری، ابزارآلات و…) ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان پنجم، کارخانه ایران پنل
3 یک دستگاه آمبولانس فائو مدل 2009 محلات- کیلومتر5 جاده خمین- معدن حاجی آباد

از متقاضیان دعوت می­گردد حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 جهت دریافت و تحویل اسناد به دفتر مرکزی شرکت مراجعه و یا تماس حاصل نمایند:

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا ( جردن )، روبروی پارک صبا، کوچه بنیسی ( فرزان غربی )، پلاک 2، طبقه دوم تلفن: 35-88878532-021 ( داخلی های 5244-5241 )

فراخوان ارزیابی کیفی شرکتهای واجد صلاحیت

شرکت معدن فراور امداد در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تائید صلاحیت شرکتهای متقاضی جهت انجام مطالعات فنی و اقتصادی پروژه ذیل اقدام نماید.
عنوان پروژه:

اکتشاف تکمیلی، استخراج و طراحی فرآیند استحصال املاح تبخیری (ترکیبات منیزیم، ترکیبات پتاسیم و…) از دریاچه نمک

بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت میشود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی از روز سه شنبه مورخ 97/11/23 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 به نشانی بلوار نلسون ماندلا (جردن)، روبروی پارک صبا، کوچه شهید بنیسی (فرزان غربی)، پلاک 2، طبقه دوم، تلفن 35-88878532، داخلی های (241-244) مراجعه و با ارائه معرفی¬نامه، مدارک مربوطه را دریافت نمایند.
کلیه اسناد ارزیابی کیفی پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 در پاکت مهر و امضا شده به آدرس فوق تحویل گردد.
این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصهگران انتشار یافته و شرکت معدن فراور امداد پس از ارزیابی، از متقاضیان واجد شرایط، طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی کیفی وجهی دریافت نخواهد شد.

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معدن آتشکوه ( تا تاریخ 97/12/14)

منطقه 4

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-151 یکجا 379 4,210,000

منطقه 12 (شرکت)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-107 2 127 2,540,000
97-110 2 127 4,080,000
3 122 2,240,000
97-131 1 153 3,710,000
2 167 3,280,000
3 165 3,750,000
4 116 3,220,000

منطقه 16 (مالون)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-156 یکجا 500

منطقه 26 ( شرکت )

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-93 1 27 2,290,000
2 26 2,180,000
4 37 2,340,000
5 35 2,290,000
97-111 2 206 2,550,000
97-152 1 256 3,750,000
2 59 2,000,000
یکجا 315 3,380,000

منطقه 3 (کربلایی)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-150 یکجا 457 3,530,000

منطقه 4

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-151 یکجا 379 4,210,000

منطقه 12 (شرکت)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-107 2 127 2,540,000
97-110 2 127 4,080,000
3 122 2,240,000
97-131 1 153 3,710,000
2 167 3,280,000
3 165 3,750,000
4 116 3,220,000

منطقه 26 ( شرکت )

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-93 1 27 2,290,000
2 26 2,180,000
4 37 2,340,000
5 35 2,290,000
97-111 2 206 2,550,000
97-152 1 256 3,750,000
2 59 2,000,000
یکجا 315 3,380,000

منطقه 6 (حاجت پور)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-145 یکجا 1843 5,620,000

منطقه 12 (شرکت)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-107 2 127 2,540,000
97-110 2 127 4,080,000
3 122 2,240,000
97-110 1 153 3,710,000
2 167 3,280,000
3 165 3,750,000
4 116 3,220,000

منطقه 26 ( شرکت )

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-93 1 27 2,290,000
2 26 2,180,000
3 37 2,340,000
4 35 2,290,000
97-111 2 206 2,550,000

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معدن حاجی آباد ( تا تاریخ 97/12/14)

منطقه 1

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-149 2 978
97-153 1 952
2 1103
3 1024
4 1010

منطقه 6

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-117 2 307 1,670,000
3 305 1,690,000
97-146 3 352 1,740,000
97-155 1 190 2,600,000
2 269 1,760,000
3 303 2,300,000
4 268 1,850,000
5 302 2,290,000
6 296 2,070,000
7 297 2,400,000
8 322 2,080,000
9 351 1,860,000

منطقه 7

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-154 1 197 1,600,000
2 199 1,750,000
3 208 1,820,000
4 193 1,820,000
5 182 1,770,000
6 174 1,850,000

منطقه 8 ( نیکفر)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-148 1 199
2 209
3 199
4 188
5 215
6 148
7 193
8 148
9 110

منطقه 16(رئیس صفر)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-112 1 233 1,140,000
2 195 1,400,000
3 146 1,350,000
4 117 1,500,000
5 137 1,850,000
97-127 1 213 1,250,000
2 191 1,030,000
3 163 1,000,000
97-128 1 126 1,330,000
2 196 1,390,000
3 161 1,330,000
4 167 1,280,000
97-140 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000
97-147 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000

منطقه 17 (میرزایی)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-96 1 263 1,030,000
97-126 5 437 1,710,000
6 441 1,650,000
7 424 1,610,000
8 429 1,670,000
9 602 1,420,000
10 625 1,350,000
11 630 1,410,000
12 643 1,490,000
13 626 1,340,000
97-130 یکجا 2985 1,150,000

اصلاح قواره (شرکت)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-124 1 191 1,530,000
2 171 1,830,000
3 161 1,460,000
97-127 1 213 1,250,000
2 191 1,030,000
3 163 1,000,000
97-138 2 180 1,710,000
4 298 1,840,000
97-147 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000

منطقه 1

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-149 2 978

منطقه 6

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-117 2 307 1,670,000
3 305 1,690,000
97-146 3 352 1,740,000

منطقه 8 ( نیکفر)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-148 1 199
2 209
3 199
4 188
5 215
6 148
7 192
8 148
9 110

منطقه 16(رئیس صفر)

شماره
مزایده
شماره
گروه
تناژ
تقريبي
قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-112 1 233 1,140,000
2 195 1,400,000
3 146 1,350,000
4 117 1,500,000
5 137 1,850,000
97-127 1 213 1,250,000
2 191 1,030,000
3 163 1,000,000
97-128 1 126 1,330,000
2 196 1,390,000
3 161 1,330,000
4 167 1,280,000
97-140 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000
97-147 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000

منطقه 17 (میرزایی)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-96 1 263 1,030,000
97-126 5 437 1,710,000
6 441 1,650,000
7 424 1,610,000
8 429 1,670,000
9 602 1,420,000
10 625 1,350,000
11 630 1,410,000
12 643 1,490,000
13 626 1,340,000
97-130 یکجا 2985 1,150,000

اصلاح قواره (شرکت)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-124 1 191 1,530,000
2 171 1,830,000
3 161 1,460,000
97-127 1 213 1,250,000
2 191 1,030,000
3 163 1,000,000
97-138 2 180 1,710,000
4 298 1,840,000
97-147 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000

منطقه 1

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-149 1 953
2 978

منطقه 6

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-117 2 307 1,670,000
3 305 1,690,000
97-146 1 419 1,870,000
2 380 1,840,000
3 352 1,740,000

منطقه 8 ( نیکفر)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-148 1 199
2 209
3 199
4 188
5 215
6 148
7 192
8 148
9 110

منطقه 14(محمدی راد)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-144 یکجا 6031

منطقه 17 (میرزایی)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-96 1 263 1,030,000
97-123 1 423 1,720,000
97-126 5 437 1,710,000
6 441 1,650,000
7 424 1,610,000
8 429 1,670,000
9 602 1,420,000
10 625 1,350,000
11 630 1,410,000
12 643 1,490,000
13 626 1,340,000
97-130 یکجا 2985 1,150,000

اصلاح قواره (شرکت)

شماره مزایده شماره گروه تناژ تقریبی قیمت پایه هر تن سنگ (ریال)
97-124 1 191 1,530,000
2 171 1,830,000
3 161 1,460,000
97-127 1 213 1,250,000
2 191 1,030,000
3 163 1,000,000
97-138 2 180 1,710,000
4 298 1,840,000
6 293 1,780,000
7 222 1,720,000
97-147 1 207 1,300,000
2 231 1,030,000
3 276 1,300,000
4 270 1,000,000