آگهی تمدید مزایده پیمانکاری در معدن شن و ماسه شهریار| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/5/17

آگهی مناقصه پیمانکاری بارگیری و حمل باطله معدن سنگ تراورتن آتشکوه| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱

آگهی مناقصه پیمانکاری بارگیری و حمل باطله معدن سنگ تراورتن آتشکوه| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/5/21

مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار مدل988B | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/17

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن حاجی آباد | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1402/04/18

مزایده پیمانکاری معدن سنگ مرمریت نفیس یزد و معدن مرمریت میرولی کرمان | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/10

مزایده پیمانکاری معدن سنگ فلدسپات دردوی خواف | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/10

مزایده واگذاری (اجاره) کارخانه سنگبری امکو ساوه | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1402/04/11

مزایده واگذاری (اجاره) کارخانه سنگبری امکو محلات| مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/03